שמירה/פרסום האתר

מומלץ לבצע את שמירת האתר ופרסומו בהתאם לשלבים הבאים:
 
1. שמירה - יש לשמור על צלמית "שמור" לשמירת השינויים שבוצעו באתר
2. הצגה - יש ללחוץ על צלמית "תצוגה" לצפייה בעדכונים בכל הפלטפורמות:
צלמיות שלוש הפלטפורמות - מסך מחשב, מסך טלפון ומסך טאבלט
3. פרסום - יש ללחוץ על צלמית "פרסם" לפרסום האתר ברחבי האינטרנט
לתשומת לבך - יש להמתין בסבלנות עד לסיום הפעולה.
  • אם אין לך ספק לגני העדכונים שביצעת - אפשר לקפוץ ישר לשלב 3
 
שמירה ופרסום האתר