גלריית תמונות

 
לרשותך מספר דוגמאות כיצד ניתן לערוך את גלריית התמונות באתרך. ניתן לבחון את האפשרויות בהקשה על התמונות.
 

חלון תמונות נגלל

 
 

 
 
 
לחיצה מובילה לתמונה מוגדלת
 
 
 
 
לחיצה מובילה לקישור
 
 
 
 

 
 

 
ניתן לערוך 4 תמונות זו לצד זו. כפי שניתן לראות, התמונות נראות קטנות למדי. ניתן לשנות את סדר התמונות בפריט בקלות.